BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Zakres usług

Zakres usług Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu obejmuje:

 1. Usługi kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia: 
  • Podstawowa opieka zdrowotna
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • Lecznictwo psychiatryczne i uzależnień
 2. Usługi niekontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia:
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
  • Usługi komercyjne