BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Konkursy ofert

05.05.2017

Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu,
 41-200 Sosnowiec ul. Wawel 15 
zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju:
POZ w następującym zakresie:
1.    udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ogólnej w Przychodnio Rejonowo-Specjalistycznej nr 4 przy ulicy Nowopogońskiej 57,
2.    udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ogólnej  w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu przy ulicy Hallera 5

 

Materiały do pobrania

  • octet-stream materialy.exe [300 KB] - *do otwarcia dokumentów (np. Materiały.exe) należy pobrany plik zapisać na dysku swojego komputera, a następnie uruchomić i rozpakować do wskazanego przez siebie folderu