BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

SKARGI I WNIOSKI PACJENTÓW

 Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do złożenia ustnej albo pisemnej skargi na nienależyte udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz inne nieprawidłowości w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.


DYREKTOR ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
mgr Małgorzata Macek

przyjmuje pacjentów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 301 
(Sekretariat ZLA -trzecie piętro):
w poniedziałki od godz. 13:00 do 14:00


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 
lek. med. Jan Franelak

przyjmuje pacjentów w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 107 (pierwsze piętro)
wtorek od godz. 14:00-15:00piątek od godz. 9:00-10:00


KIEROWNICY PRZYCHODNI
przyjmują pacjentów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy