BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Wyniki konkursów

Wyniki konkursu ofert POZ

  • msword WYNIKI KONKURSU.doc - Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec ul. Wawel 15 ogłasza wyniki konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ w następującym zakresie: 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ogólnej w Przychodnio Rejonowo-Specjalistycznej nr 4 przy ulicy Nowopogońskiej 57, 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ogólnej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu przy ulicy Hallera 5