BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Wykaz Jednostek Organizacyjnych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

PRZYCHODNIE REJONOWO - SPECJALISTYCZNE:

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1 – Sosnowiec ul.Wojska Polskiego 19

 • Poradnia Ogólna
 • Poradnia D, D1
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologiczna

 

Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Nr 4 – Sosnowiec ul. Nowopogońska 57

 • Poradnia Ogólna
 • Poradnia D, D1
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej

 

Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Nr 9 – Sosnowiec ul. Wawel 15

 • Poradnia Ogólna
 • Poradnia D, D1
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Cukrzycowa
 • Poradnia Ginekologii Dziecięcej
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Schorzeń Sutka
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Skórno- Wenerologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Geriatryczna

 

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 10 – Sosnowiec ul. Hallera 5

 • Poradnia Ogólna
 • Poradnia D, D1
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Urologiczna