BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Majątek Zakładu

Zakład dysponuje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem gminy oraz majątkiem własnym.

Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia gminy.

Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.