BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Organ założycielski

Organem założycielskim Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu jest  RADA MIEJSKA W SOSNOWCU.