BIP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Dane Zakładu

Nazwa : Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Nazwa skrócona: Z.L.A.

Numer statystyczny GUS (REGON): 272797045

Numer identyfikacji podatkowej: 644-28-68-974

Województwo: ŚLĄSKIE

Powiat: M.SOSNOWIEC

Miejscowość: Sosnowiec

Gmina: M.SOSNOWIEC

Kod terytorialny (wg GUS): 2475011

Ulica, nr domu, nr lokalu: Wawel 15

Telefon: (032) 368-48-00

Fax: (032) 293-67-64

Adres strony www: http://www.zla.sosnowiec.pl

Adres e-mail: biuro@zla.sosnowiec.pl

Kod pocztowy: 41-200

Poczta: Sosnowiec

Status świadczeniodawcy: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Organ założycielski: Rada Miejska w Sosnowcu

Podstawa działalności:

  • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem: 0000058988
  • Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego - pod numerem: 000000013329

Kierownik: mgr Małgorzata Macek

Telefon: (032) 368-48-74

Główny księgowy: mgr Celina Pudo

Telefon: (032) 368-48-70

Kod oddziału banku: 10501360

Nazwa oddziału banku: ING Bank Śląski O/Sosnowiec

Numer konta: 81105013601000000800000978